Rohenäpp.ee E-Poe Müügitingimused

 

 1. Müügitingimuste kehtivus

  1. Käesolevad müügitingimused kehtivad Rohenäpp.ee E-Poes ostude sooritamisel. Rohenäpp.ee E-Poe haldaja on Vistecon Grupp OÜ (edaspidi Rohenäpp.ee). Müügitingimused kehtivad müüja ja ostja vahelistele õigussuhetele.

  2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Rohenäpp.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised asjakohased õigusaktid. Õigusaktidega saab tutvuda aadressil www.riigiteataja.ee.

  3. Veebipood Rohenäpp.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.rohenäpp.ee

  4. Lepingu sõlmimiseks pakutav keel on eesti keel. Ostjal soovitame salvestada käesolevad müügitingimused enda arvuti kõvakettale.

 

 1. Hinnainfo

  1. Kõik Rohenäpp.ee E-Poes toodud hinnad on eurodes ilma kohaletoimetamise kuludeta ja sisaldavad käibemaksu 20%.

  2. Kauba kohaletoimetamise hind pakiautomaatidega on 4 eurot. Smartkulleriga 5 eurot.

  3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).

  4. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Kliendi ja Rohenäpp.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

  5. E-Pood Rohenäpp.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.rohenäpp.ee.

 

 1. Tellimuse vormistamine ja lepingu sõlmimise tehnilised etapid

  1. Valige välja vajaliku toote sobiv kogus ja vajutage nuppu " Lisa ostukorvi".

  2. Kui olete toodete ostukorvi lisamise lõpetanud, siis vajutage vasakul pool tulbas olevale nupule "Ostukorv", et näha ostukorvi sisu ja veenduge selle sisu õigsuses. Vajadusel saate muuta koguseid või kustutada mittevajalik toode.

  3. Kui ostukorvis on kaubad mitmelt erinevalt müüjalt, siis peate arvestama, et süsteem genereerib teile nii mitu arvet, kui palju on erinevaid müüjaid ning igal arvel on eraldi maksmis- ja saatmiskulud. Erinevate müüjate saatmiskulud võivad olla erinevad.

  4. Peale kauba ostukorvi lisamist peate ennast registreerima kas külalisena (tellimuste ajalugu ei salvestata) või püsikliendina (tellimuste ajalugu salvestatakse ning hilisematel ostudel võimalik lisasoodustus) ning peate täitma vajalikud tärniga kohustuslikud lahtrid oma isiklike andmetega. Teie poolt avaldatud andmed on konfidentsiaalsed ja neid neid kasutatakse ainult tellimuse täitmiseks. Püsikliendiks registreerumise ja tehtud tellimuse kohta saadetakse Teie e-postile vastavasisuline teade. Peale registreerumist saate "sinu konto" lehekülje alt vaadata infot oma tellimuste ja tasutud arvete kohta. Vajadusel saate muuta seal kontaktandmeid. Ostu sooritamisel külalisena saadetakse tellimuse arve Teie poolt sisestatud e-posti aadressile.

  5. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

  6. Maksmiseks on kaks erinevat võimalust: maksmine pangaülekandega vastavalt e-postile saabunud e-arvele ning maksmine kauba kättesaamisel, kui olete kauba saatmisviisiks valinud "Tulen ise kaubale järele". Rohenäpp.ee ei pea vajalikuks maksmist tasuliste pangalinkide kaudu ja krediitkaartidega.

  7. Olles valinud välja toote, veendunud selle õigsuses ning valinud sobiva kättetoimetamise viisi ning hoolikalt kontrollinud enda sisestatud aadressi õigsust ning menüü osas “Maksmine” vajutades nuppu “Kinnitan Tellimuse” esitab ostja siduva tellimuse, millega kaasneb maksekohustus.

  8. Pangaülekannet kasutades võite tasuda mistahes Eesti pangast, aga tasub tähele panna, et raha laekub kiiremini müüja kontole, kui sooritate makse müüjaga samast pangast.

  9. Ostja ei tohi mitte kunagi maksta arvet E-Poe eelvaate põhjal, vaid ainult e-postile saabunud teate alusel peale "Kinnitan tellimuse" nupule vajutamist. 

  10. Arve maksmisel tuleb kirjutada makse selgitusse arve number, et vältida segadusi raamatupidamises. Pangaülekande kasutamisel palume jälgida, et raha laekuks 3 päeva jooksul tellimuse tegemisele järgnevast päevast. Peale kauba eest raha laekumist saadetakse Teile e-postiga vastav teade. Kui raha ei ole laekunud 3 päeva jooksul, siis Rohenäpp.ee ei garanteeri tellitud kauba olemasolu laoseisus või siis tarnetähtaeg pikeneb. Soovitame maksmisega viivitamise või muude probleemide korral alati kontakteeruda klienditoega. Rohenäpp.ee-l on õigus Teie tellimus tühistada, kui raha ei ole laekunud 3 tööpäeva jooksul ning Teile saadetakse selle kohta teade e-postile.

  11. "Tulen ise kaubale järele" on ilma saatmiskuludeta ning sel puhul peab ostja telefoni või e-maili teel müüjaga kokku leppima kauba üleandmise koha ja tingimused.
   Ostja peab saatmisviisi valima hoolikalt ning kontrollima oma aadressi ja kontaktandmeid. Kõik lisakulutused, mis tulevad seoses valesti täidetud kontaktandmetele, jäävad ostja kanda.

  12. Soovi korral on võimalik ettehelistamisel ja aja kokkuleppimisel Vistecon Grupp OÜ-lt tellitud kaubale järele tulla ja maksta kohapeal Haabneemes, Viimsis.

  13. Rohenäpp.ee ei vastuta saadetiste hilinemise eest, mis on tingitud kohaletoimetamist korraldava transpordifirma tegevusest või muudest temast mittesõltuvatest asjaoludest.

  14. E-Poes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E-R 10.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

  15. Kaup väljastatakse ainult juhul, kui laekunud on 100% arve summast. Eesti sisestest tellimustest jõuab tellijani pakiautomaatidega Smartpost ja Post24 üldiselt 1-3 tööpäeva jooksul ja Eesti Postiga 3-7 tööpäeva alates pangaülekande jõudmisest müüja kontoni. Teavitame võimalikest viivitustest koheselt. Kui tellitud ja makstud kaup ei ole Teieni jõudnud Smartpost ja Post24 pakiautomaadiga saatmisel 3 päeva ning Eesti Postiga saatmisel 7 päeva jooksul peale e-kirja saamist staatusega "saadetud", siis palume võtta ühendust meie klienditoega. 

  16. Juhul, kui on kahtlus, et saadetis on saanud kahjustada, palume tingimata see avada postitöötajate (Eesti Post puhul) silme all ja võimalusel lasta neil koostada akt.

  17. Ostja arvestab, et Tellides kauba, mis oma olemuselt, mõõtmetelt või mahult ületavad tavapäraste väikepakkide mõõtmed, võivad transpordi kulud ületada käesolevas müügitingimustes nimetatud transpordi kulud. Ise järeletulemise korral on transpordikulu puudub.

  18. Kui soovite kaupa tellida välismaale, siis  kontakteeruge meie klienditeenindusega ning lisage soovitud toodete nimekiri ja kogus. Saadame teile ettemaksuarve koos transpordikalkulatsiooniga.

  19. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

  20. Müügileping jõustub makse laekumisel müüja pangakontole.

 

 1. Kauba tagastamisõigus

  1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus E-Poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

  2. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel või eseme rikkumisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

  3. Ostjal on õigus vahetada kättesaadud kaup sama hinnaväärtusega muu toote vastu või mittesobivuse korral kaup tagastada 14 päeva jooksul. Kauba tagastamisel tuleb teavitada meid sellest eelnevalt klienditoe kaudu või e-mailil info@rohenapp.ee. Tagastamise korral tuleb Ostjal kirjutada tellimuse number, kauba nimetus ja ostuhind. Raha tagastamine toimub 2 pangapäeva jooksul peale tagastatud kauba kontrollimist. Raha kantakse samale arvelduskontole, millelt tasumine toimus. Tagastada saab vaid kasutamata (avamata või kiles) ja tervet toodet. Tagastamise korral tuleb paki saatmise tsekk või arve kindlasti alles hoida. Toote tagasitoimetamise kulud kannab ostja.

  4. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.

  5. Toote tagastamise kulud tasub ostja tavalises ulatuses, kuid mitte rohkem kui 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

  6. Defektiga toodete puhul järgitakse võlaõigusseaduse sätteid ja teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis puudutavad defektse toote tagastamist, parandamist ja asendamist.

  7. Müüja ega Rohenäpp.ee ei vastuta ostja süül toote halvenemise või kahjustumise eest ega puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel. Samuti ei vastuta müüja toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.

  8. Toote tagastamiseks tuleb esitada ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab E-Poe www.rohenapp.ee kodulehelt ning saata see aadressile info@rohenapp.ee.

  9. Juhul, kui müüja vastutab puudustega toote eest on kliendil õigus nõuda müüjalt ostuhinna alandamist, lepingu lõpetamist või kauba eest raha tagasi nõuda, kui müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada.

 

 1. Lepingu rikkumine

  1. Juhul kui peaks esinema lepingu rikkumine, on kahjustatud poolel õigus nõuda lepingut rikkunud poolelt talle lepinguga seotud otsese varalise kahju hüvitamist. Pooled ei vastuta teineteise ees saamatajäänud tulu ning mittevaralise kahju tekkimise eest.

  2. Müüja vastutab ostjale müüdud toodete lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.

  3. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul müüja poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

  4. Ostetud tootel puuduse ilmnemisel on ostja kohustatud lõpetama toote kasutamise.

  5. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad müüja ja ostja omavahel kokku.

 

 1. Vääramatu jõud

  1. Ostja ega müüja ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud vääramatu jõu asjaoludest. Vääramatu jõu esinemise korral loetakse lepingulise kohustuse rikkumine vabandatavaks, kuid see ei vabasta pooli kohustusest rakendada mõistlike jõupingutusi, et täita lepingut ning kõrvaldada võimaluste piires kahjulikud tagajärjed mõlema poole jaoks. Pooled peavad kohustuste täitmist jätkama nii pea kui võimalik pärast vääramatu jõu lõppemist.

 

 1. Isikuandmete töötlemine

  1. Ostja annab E-poes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

  2. E-Poel Rohenäpp.ee on õigus kasutada ostja elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks, kui ostja ei ole avaldanud vastupidist soovi.

 

 1. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

  1. Kui müüja ja ostja ei suuda pingutustest hoolimata jõuda erimeelsustes kokkuleppele ja/või ostja on keeldunud müüja pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud võib ta esitada kaebuse Tarbijakaitseameti juures tegutsevale tarbijakaebuste komisjonile kui vaidlusaluse kauba väärtus on 20 eurot või enam. Kaebuse läbivaatamine on Kliendile tasuta. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel aadressil www.tarbijakaitseamet.ee, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks peab ostja pöörduma Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse, mille kontaktandmed on toodud kodulehel www.consumer.ee. Lisaks on ostjal õigus esitada kaebus enda elukohajärgsele Maakohtule.